YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 77

77
Đức Chúa Trời ở với dân Ngài trong cơn gian truân
Thi Thiên của A-sáp, sáng tác cho nhạc trưởng theo điệu “Giê-đu-thun”
1Con kêu cầu với Đức Chúa Trời,
Cất tiếng hướng về Đức Chúa Trời và xin Ngài lắng nghe con.
2Trong ngày gian truân, con tìm cầu Chúa;
Ban đêm, tay con giơ thẳng lên không mỏi;
Nhưng linh hồn con không được an ủi.
3Con nhớ đến Đức Chúa Trời và bồn chồn, than thở;
Tâm linh con nao sờn. (Sê-la)
4Chúa giữ mí mắt con mở ra;
Con bị bối rối, không nói nên lời.
5Con suy nghĩ về những ngày xưa
Và các năm đã qua.
6Ban đêm con nhớ lại bài hát của con;
Con suy ngẫm trong lòng và tâm linh con băn khoăn tự hỏi:
7“Chúa sẽ từ bỏ đến đời đời ư?
Ngài chẳng còn ban ơn nữa sao?
8Sự nhân từ của Ngài chấm dứt mãi mãi ư?
Lời hứa của Ngài vĩnh viễn không còn nữa sao?
9Đức Chúa Trời quên làm ơn sao?
Trong cơn giận, Ngài đóng chặt lòng thương xót ư?” (Sê-la)
10Con nói: “Nỗi đau đớn của con là:
Tay phải của Đấng Chí Cao đã đổi thay.”
11Con sẽ nhớ mãi công việc của Đức Giê-hô-va,
Nhớ đến các phép lạ của Ngài thuở xưa;
12Cũng sẽ suy ngẫm về mọi công tác Chúa,
Và suy tư về những công việc của Ngài.
13Lạy Đức Chúa Trời, đường lối Chúa là thánh.
Có thần nào vĩ đại bằng Đức Chúa Trời chăng?
14Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ;
Ngài bày tỏ quyền năng Ngài giữa các dân.
15Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân Ngài,
Tức là con cháu của Gia-cốp và Giô-sép. (Sê-la)
16Lạy Đức Chúa Trời, khi các dòng nước thấy Chúa,
Phải, khi các dòng nước thấy Chúa thì sợ hãi,
Và vực sâu run rẩy.
17Đám mây tuôn nước xuống,
Bầu trời vang tiếng sấm
Và các mũi tên Chúa bay khắp bốn phương.
18Tiếng sấm Chúa ở trong gió trốt;
Tia chớp chiếu sáng thế gian;
Đất chuyển động và rung rinh.
19Con đường của Chúa ở trong biển,
Các lối của Chúa ở dưới nước sâu,
Còn các dấu chân Chúa không ai thấy được.
20Chúa dùng tay Môi-se và A-rôn
Để dẫn dắt dân Ngài như một đàn chiên.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy