Thi Thiên 76
VIE2010

Thi Thiên 76

76
Đức Chúa Trời của Gia-cốp là Đấng chiến thắng
Thi Thiên của A-sáp. Bài ca sáng tác cho nhạc trưởng, dùng cho nhạc cụ bằng dây
1Trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời,
Danh Ngài thật vĩ đại giữa Y-sơ-ra-ên.
2Đền Tạm của Ngài ở Sa-lem,
Và nơi ngự của Ngài tại Si-ôn.
3Tại nơi ấy, Ngài đã bẻ gãy những mũi tên lửa,
Cái khiên, thanh gươm và vũ khí chiến tranh. (Sê-la)
4Chúa rực rỡ, oai nghi
Trở về từ các núi chiến lợi phẩm.
5Các dũng sĩ đã bị cướp lột,
Họ chìm sâu trong giấc ngủ mình;
Chẳng một người mạnh dạn nào
Nhấc nổi cánh tay mình.
6Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp,
Khi Chúa quở trách, ngựa và người cưỡi ngựa đều ngã chết.
7Chính mình Chúa thật đáng sợ;
Cơn giận Chúa vừa nổi lên,
Ai đứng nổi trước mặt Chúa?
8Từ trên trời, Chúa truyền sự phán xét,
Thì đất sợ hãi và nín lặng.
9Đức Chúa Trời trỗi dậy phán xét
Để giải cứu các người nhu mì trên đất. (Sê-la)
10Cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi ca Chúa;
Còn cơn giận dư lại, Chúa sẽ ngăn cản.
11Hãy hứa nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời,
Và thực hiện điều các ngươi đã hứa với Ngài.
Mọi người ở chung quanh Ngài
Hãy đem lễ vật dâng lên Đấng đáng kính sợ.
12Ngài diệt tính kiêu ngạo của các quan trưởng;
Các vua thế gian phải kính sợ Ngài.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010