Thi Thiên 4
VIE2010

Thi Thiên 4

4
Bài cầu nguyện buổi chiều
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng dùng với các nhạc cụ bằng dây
1Lạy Đức Chúa Trời công chính của con! Khi con kêu cầu, xin đáp lời con.
Khi con bị gian truân, xin đem con ra nơi khoảng khoát;
Xin thương xót con và nghe lời cầu nguyện của con.
2Hỡi các người, danh dự của ta sẽ bị sỉ nhục cho đến bao giờ?
Các người ưa thích chuyện hư không và tìm kiếm điều dối trá cho đến chừng nào? (Sê-la)
3Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã biệt riêng người tin kính cho Ngài.
Khi ta kêu cầu, Đức Giê-hô-va sẽ nghe ta.
4Hãy run sợ và đừng phạm tội;#Êph 4:26.
Khi nằm trên giường, hãy suy ngẫm trong lòng và yên lặng. (Sê-la)
5Hãy dâng sự công chính làm tế lễ,
Và đặt lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
6Nhiều người nói: “Ai sẽ cho chúng tôi thấy phước?”
Lạy Đức Giê-hô-va, xin chiếu rạng ánh sáng mặt Ngài trên chúng con!
7Chúa khiến lòng con tràn ngập niềm vui,
Hơn cả niềm vui của chúng khi có lúa mì và rượu nho dư dật.
8Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ nằm và ngủ bình yên;
Vì chỉ một mình Ngài gìn giữ con được sống an lành.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010