Thi Thiên 3
VIE2010

Thi Thiên 3

3
Bài cầu nguyện buổi sáng#II Sa 15:13–17:22.
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác khi ông chạy trốn con trai mình là Áp-sa-lôm.
1Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ thù của con sao quá đông!
Số người nổi lên chống lại con nhiều vô số!
2Lắm kẻ nói về con rằng:
“Đức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu”. (Sê-la)#3:2 Từ nầy không rõ nghĩa, thường thấy trong các Thi Thiên, có lẽ để chỉ việc ngừng khi hát hoặc đọc.
3Nhưng lạy Đức Giê-hô-va! Ngài là cái khiên chở che con;
Ngài là vinh quang của con và là Đấng làm cho con ngẩng đầu lên.
4Con lớn tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va,
Và từ núi thánh,#3:4 Xem chú thích ở 2:6. Ngài đáp lời con. (Sê-la)
5Con nằm xuống và ngủ ngon giấc;
Con thức dậy, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ con.
6Con sẽ không sợ hàng vạn người
Vây hãm con tứ phía.
7Lạy Đức Giê-hô-va, xin ra tay cứu giúp con!
Lạy Đức Chúa Trời của con, xin cứu lấy con!
Vì Chúa vả vào má mọi kẻ thù của con
Và bẻ gãy răng kẻ ác.
8Sự giải cứu thuộc về Đức Giê-hô-va.
Nguyện Chúa ban phước trên con dân Ngài! (Sê-la)

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010