Ô-sê 9
VIE2010

Ô-sê 9

9
Hình phạt cho dân Y-sơ-ra-ên
1Hỡi Y-sơ-ra-ên, chớ vui mừng!
Đừng hân hoan như các dân tộc khác.
Vì ngươi đã gian dâm, lìa bỏ Đức Chúa Trời ngươi.
Ngươi đã ưa thích tiền công của kẻ bán dâm
Trên mọi sân đập lúa.
2Sân đập lúa và hầm ép rượu cũng không nuôi nổi chúng
Rượu mới sẽ làm cho chúng thất vọng.
3Chúng sẽ không còn ở trong đất của Đức Giê-hô-va
Nhưng Ép-ra-im phải trở về Ai Cập
Và sẽ ăn thức ăn ô uế#9:3 thức ăn ô uế: Luật pháp Môi-se cấm ăn một số loài vật không sạch (xem Lê 11:1-47). trong A-si-ri.
4Chúng sẽ không được rót rượu của lễ quán dâng lên Đức Giê-hô-va nữa,
Các sinh tế của chúng cũng chẳng đẹp lòng Ngài.
Bánh của chúng sẽ như bánh nhà có tang,
Những ai ăn đến đều bị ô uế;
Vì bánh của chúng chỉ để cho chúng đỡ đói,
Không được đem vào nhà Đức Giê-hô-va.
5Các ngươi sẽ làm gì trong kỳ lễ hội,
Trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va?
6Cho dù chúng thoát khỏi cảnh tàn phá,
Ai Cập sẽ tập trung chúng lại,
Và Mem-phi sẽ an táng chúng.
Bụi rậm sẽ phủ trên những đồ bằng bạc rất quý của chúng,
Gai gốc sẽ lấn vào lều trại chúng.
7Những ngày trừng phạt đã đến,#Lu 21:22.
Những ngày báo trả đã tới rồi!
Y-sơ-ra-ên sẽ biết điều nầy.
Kẻ tiên tri là khờ dại,
Người có thần linh là điên cuồng
Vì tội ác tày trời của ngươi
Và lòng hận thù của ngươi quá lớn.
8Nhà tiên tri, cùng với Đức Chúa Trời của ta
Là người canh gác Ép-ra-im,
Nhưng bẫy lưới giăng bủa mọi lối của ông,
Lòng hận thù ở ngay trong nhà Đức Chúa Trời mình.
9Chúng chìm sâu trong bại hoại#Quan 19:1-30.
Như những ngày của Ghi-bê-a.#9:9 Ghi-bê-a: Tại thành nầy, một số người Y-sơ-ra-ên thuộc bộ tộc Bên-gia-min đã cưỡng hiếp vợ lẽ của một người Lê-vi; việc nầy dẫn đến một cuộc chiến hầu như xóa sạch người Bên-gia-min (xem Quan 19:1 – 21:25).
Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại tội ác của chúng,
Và sẽ trừng phạt tội lỗi của chúng.
10“Ta đã gặp Y-sơ-ra-ên#Dân 25:1-5.
Như gặp chùm nho trong hoang mạc;
Ta đã thấy tổ phụ các ngươi
Như trái đầu mùa trên cây vả tơ.
Nhưng chúng đã đến Ba-anh Phê-ô;
Dâng mình cho vật đáng xấu hổ
Và trở nên ghê tởm như vật chúng đã yêu.
11Vinh quang của Ép-ra-im sẽ bay đi như chim;
Không sinh đẻ, không mang thai, không ốm nghén nữa!
12Vì dù chúng có nuôi dưỡng con cái
Ta cũng cướp đi cho đến nỗi không còn một người nam nào.
Thật khốn nạn cho chúng
Khi Ta lìa bỏ chúng!
13Ta đã thấy Ép-ra-im, như thành Ty-rơ,
Được trồng trong đồng cỏ;
Nhưng nay Ép-ra-im phải đem con cái mình
Nộp cho kẻ sát nhân!
14Lạy Đức Giê-hô-va, xin ban cho chúng
Ngài sẽ ban cho chúng điều gì?
Xin ban cho chúng cái dạ sinh non
Và những vú không có sữa!
15Mọi gian ác của chúng đều ở Ghinh-ganh;
Tại nơi đó Ta ghét chúng.
Vì những việc làm gian ác của chúng
Ta sẽ đuổi chúng khỏi nhà Ta;
Ta sẽ chẳng thương yêu chúng nữa.
Tất cả các thủ lĩnh của chúng là phường phản bội.
16Ép-ra-im bị đánh;
Rễ nó đã khô.
Chúng sẽ không còn ra trái nữa;
Dù chúng có sinh con
Ta cũng sẽ giết hết những đứa con yêu quý mà chúng đã cưu mang.”
17Đức Chúa Trời ta sẽ từ bỏ chúng
Vì chúng không nghe lời Ngài
Và chúng sẽ phải phiêu bạt giữa các nước.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010