Ô-sê 8
VIE2010

Ô-sê 8

8
Y-sơ-ra-ên tan tác trong các nước
1“Hãy đưa kèn lên miệng ngươi mà thổi!
Kẻ thù như chim đại bàng chụp xuống nhà Đức Giê-hô-va;
Vì chúng đã chống lại giao ước Ta,
Vi phạm luật pháp Ta.
2Chúng kêu đến Ta:
‘Lạy Đức Chúa Trời chúng con, chúng con là Y-sơ-ra-ên
Chúng con nhận biết Ngài!’
3Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ điều lành,
Kẻ thù sẽ đuổi theo nó.
4Chúng đã lập vua mà không bởi Ta,
Chọn thủ lĩnh mà Ta không biết.
Chúng lấy bạc vàng của mình làm thần tượng
Để chúng bị hủy diệt.
5Hỡi Sa-ma-ri, bò con của ngươi đã bị bỏ rồi!
Cơn giận của Ta đã thiêu đốt chúng.
Cho đến bao giờ
Chúng mới không phạm tội?#8:5 Nn: Chúng không thể vô tội.
6Vì bò con đó do Y-sơ-ra-ên làm ra,
Một người thợ đã tạo ra nó;
Nó không phải là Đức Chúa Trời.
Bò con của Sa-ma-ri
Sẽ bị bể thành từng mảnh.
7Vì chúng đã gieo gió thì phải gặt bão.
Chúng là cây lúa đứng không kết hạt,
Không sinh ra bột được.
Mà nếu nó có sinh ra bột
Thì dân ngoại cũng sẽ nuốt hết.
8Y-sơ-ra-ên đã bị nuốt.
Bây giờ chúng ở giữa các dân
Như thứ vật dụng mà chẳng ai ưa thích.
9Vì chúng đã lên với A-si-ri
Như con lừa hoang lang thang một mình.
Ép-ra-im đã mua chuộc những kẻ yêu nó.
10Dù chúng có mua chuộc để liên minh với các nước
Thì bây giờ Ta cũng tập hợp chúng lại.
Để chẳng bao lâu nữa chúng bắt đầu quằn quại
Dưới gánh nặng của vua và các thủ lĩnh.
11Khi Ép-ra-im càng thêm nhiều bàn thờ để chuộc tội
Thì những bàn thờ ấy càng khiến nó sa vào tội lỗi.
12Ta đã viết cho nó hàng vạn điều trong luật lệ Ta,
Nhưng nó xem chúng như điều gì xa lạ.
13Dù chúng dâng sinh tế cho Ta
Và ăn thịt sinh tế,
Nhưng Đức Giê-hô-va vẫn không chấp nhận chúng.
Bây giờ Ngài nhớ lại sự gian ác của chúng
Và trừng phạt tội lỗi chúng;
Chúng phải trở về Ai Cập!
14Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình,
Lo xây dựng đền đài;
Giu-đa gia tăng các thành kiên cố;
Nhưng Ta sẽ phóng hỏa các thành đó
Và lửa sẽ thiêu hủy các thành lũy nó.”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010