Ê-xơ-tê 2:19

Ê-xơ-tê 2:19 VIE2010

Khi các trinh nữ họp lại lần thứ hai thì Mạc-đô-chê đang ngồi nơi cổng hoàng cung.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share