Đa-ni-ên 10:6

Đa-ni-ên 10:6 VIE2010

Thân hình sáng như bích ngọc, gương mặt như ánh chớp, đôi mắt như ngọn đuốc hừng, đôi tay và đôi chân như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share