A-mốt 8
VIE2010

A-mốt 8

8
Khải tượng về giỏ trái cây mùa hạ
1Đây là điều mà Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy: Một giỏ trái cây mùa hạ.#8:1 Ctd: trái cây chín. 2Bấy giờ Ngài phán: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một giỏ trái cây mùa hạ.” Đức Giê-hô-va lại phán với tôi:
“Sự cuối cùng#8:2 cuối cùng: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, các từ “cuối cùng” và “trái cây” có cách phát âm giống nhau. đã đến trên dân Y-sơ-ra-ên Ta;
Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa đâu.
3Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền
Sẽ trở thành tiếng khóc than”
Chúa Giê-hô-va phán vậy.
“Xác chết vương vãi khắp nơi, và người ta lặng lẽ ném chúng đi.”#8:3 Vế nầy có thể dịch: Vô số xác chết nằm la liệt, người ta vứt bỏ khắp nơi. Hãy im lặng!
4Hãy nghe đây! Các ngươi là kẻ áp bức người nghèo nàn,
Hủy diệt kẻ khốn cùng trong đất.
5Các ngươi nói rằng: “Khi nào trăng mới sẽ qua
Để chúng ta có thể bán lúa miến
Và ngày sa-bát qua, để chúng ta mở kho lúa mì ra bán;
Để bớt ê-pha,#8:5 Đơn vị đo lường chất rắn, khoảng 22 lít. thêm nặng siếc-lơ#8:5 Đơn vị khối lượng, khoảng 11,5 gam.
Và dùng cân dối giả để lường gạt,
6Để chúng ta lấy bạc mua người khốn cùng,
Lấy một đôi dép mua kẻ thiếu thốn
Và bán cho đến lúa lép nữa.”
7Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà thề rằng:
“Ta sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng!
8Đất sẽ không rúng động về việc đó sao?
Và tất cả dân cư nó sẽ không than khóc sao?
Cả đất sẽ dậy lên như sông Nin,
Nó sẽ lung lay và lún xuống như sông của Ai Cập vậy.”
9Chúa Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó,
Ta sẽ khiến mặt trời lặn xuống giữa trưa
Và khiến đất tối tăm giữa ban ngày.
10Ta sẽ đổi các ngày lễ các ngươi ra sầu thảm
Và tất cả những bài hát của các ngươi thành ra ai ca.
Ta sẽ khiến các ngươi mặc áo sô trên lưng
Và làm cho mọi đầu đều hói.
Ta sẽ làm cho các ngươi than khóc như người mất con trai một
Và kết cuộc sẽ như một ngày đắng cay.”
11Chúa Giê-hô-va phán: “Nầy những ngày sẽ đến
Khi Ta khiến cơn đói kém xảy đến trong đất,
Chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước,
Nhưng đói khát được nghe lời của Đức Giê-hô-va.
12Bấy giờ, chúng sẽ đi lang thang từ biển nầy đến biển khác,
Từ phương bắc đến phương đông;
Chúng chạy đi đây đó để tìm kiếm lời Đức Giê-hô-va
Nhưng không tìm được.
13Trong ngày đó, những trinh nữ xinh đẹp và những chàng trai trẻ
Sẽ mòn mỏi vì khát.
14Tất cả những kẻ chỉ thần#8:14a Nn: tội lỗi. của Sa-ma-ri mà thề rằng:
‘Hỡi Đan, thật như thần ngươi sống!
Thật như thần#8:14b Nn: đường lối. của Bê-e Sê-ba sống!’
Tất cả những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa.”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010