I Các Vua 17:6

I Các Vua 17:6 VIE2010

Mỗi buổi sáng và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho ông, và ông uống nước khe.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share