YouVersion Logo
Search Icon

John 1

1
Uqaluk Iñuuruaq
1Aullaqisaamiñqaŋa, taamna taggisiqaqtuaq Uqaluŋmik itaniŋaruq supayaat savaaguŋaiñŋaisa. Uqaluk itqatauŋaruq God-mun. Suli Uqaluk God-auŋaruq. 2Tavraasii Uqaluk itqatauŋaruq God-mun aullaqisaamiñqaŋa, 3aasii taavrumuuna Uqalukun God-im savaŋagai supayaat, suli atausiuraq-unnii savaaguŋaruaq savaaguŋaitchuq ilaa piiḷḷugu. 4Uqaluŋmiñ kaŋiqaŋaruq iñuggun, aasii taavruma iñuggutim qaġġirrigai iñuich qaummaġmik, iḷisautivlugich God-im iḷumun ittuaŋanik. 5Qaummaqtun qaummaġiksuatun taaqtuami, suli taaqtuam qamilaiñmatun qaummaq, ilaalli iḷisautiŋagai iñuich God-im iḷumun ittuaŋanik aasii tamatkua akiḷḷiḷiqsuutiruat ilaanun payariŋaitkaat ilaa.
6 # Mt 3.1; Mk 1.4; Lk 3.1, 2. Iñuqaŋaruq atiqaqtuamik John-mik tiliŋaraanik God-im. 7John qaiŋaruq quliaqtuaġiyaqtuqługu ilaa taamna qaummaqtun ittuaq, iñuich iluqaġmiŋ ukpiquvlugich. 8John taamnauŋaitchuq qaummaqtun ittuatun, aglaan qaiŋaruq quliaqtuaġisukługu taamna qaummaqtun ittuaq, 9iḷisaurriruaq iḷumun ittuamik, qaigaqsiruaq nunamun qaġġirriḷuni qaummaġmik iñupayaanun.
10Ilaa nunamiinŋaruq, ilaan savaŋagaa nuna, aasiiḷi nunapayaat naluŋagaat. 11Ilaa qaiŋaruq pimiñun, aasii nanmiñiq iñuŋisa akuqtuŋaitkaat. 12Aglaan iluqaisa akuqtuqtini ukpiqtuat inmiñun, ilaan miqłiqtuliutipkaŋagai God-mun. 13Tamatkua aniŋaitchut iñugruiññaum aniñiŋa tuvraġlugu, naaggaunnii pisuutaa iñuum. Iliŋich anitqiŋarut pisuutaagun God-im.
14Tavra taamna taggisiqaqtuaq Uqaluŋmik iñuġuŋaruq aasii iñuuqataullakłuni uvaptiŋni, naamaruamik nagliktuutiqpaqaqłuni iḷumun ittuaguvluniḷu. Uvagut tautuŋagikput kamanautaa, kamanaun kisimisualuk Iġñitualuuruam Aapamun pigikkaŋa. 15John quliaqtuaqaŋaruq ilaanik, suli nipatuvluni uqaqłuni, Uvva taimña quliaqtuaġiŋaraġa, iñuk qairuaq aqupkun kamanałhaaqtuq uvamniñ, qanuq sivumni inŋaruq.
16Suli naammataaniñ ilaan nagliktuutiqpaŋmi, nagliktuġayukkaatigut iluqata, aitchuqtuaqłuta nagliktuutinik maligiikł̣ugich. 17God-im qaiñŋagai pitqurat Moses-kun, aglaalli nagliktuutiqpak iḷumun ittuaġlu qaisauŋaruk Jesus Christ-kun. 18Kialiqaa tautuŋaitkaa God qaŋaunnii, aglaan Iġñitualuum piviuttaġitchiqsuam Aapamiñ iḷitchuġipkaŋagaa.
John Paptaiqsim Uqaluŋi
(Matthew 3.1-12; Mark 1.1-8; Luke 3.1-18)
19Uvvali uqaluktuaŋi John. Jew-guruat tilisiŋarut aŋaiyyuliqsimiŋnik Levi-ñiglu Jerusalem-miñ apiqsruġiaqługu kiummagaan. 20John-gum kiuŋagai nalupqinaiqł̣ugu, Uvaŋa Christ-guŋitchuŋa. 21#Ml 4.5; Dt 18.15, 18.Tavra apiġiŋagaat, Kiuviñmi? Elijah-uvich? Ilaa uqallaŋaruq, Elijah-uŋitchuŋa. Uqaqtauvich God-mun Moses-tun itchumaaqtuaq? Ilaan kiuŋagai, Naagga. 22Ilaisa apiġiŋagaat, Kiuviñmi? Kiggutiksraqaġumaugut tilisiruanun uvaptiŋnik. Qanuq uqallausiġiyumiñaqpich ilipkun? 23#Is 40.3.Ilaa uqallaŋaruq, Uvaŋa nipatuvluŋa uqaqtuŋa nunagluktuami, uqaluatun Isaiah-m God-im uqaqtaata uqallaŋamman, “Sivukkiksaqsiuŋ apqutaa Atanġum.”
24Taapkua apiqsruqtuiruat John-mik tilirauŋaniqsut Pharisee-ñiñ. 25Ilaisa apiġiŋagaat, Christ-guŋitkuvich, naaggaunnii Elijah-uŋitkuvich, naagga taimñauŋitkuvich uqaqtaa God-im, summan paptaiqsivich? 26John kiuŋagai, Uvaŋa paptaiġutiqaqtuŋa imiġmik. Akunnavsiññi imma makitaruq nalukkaqsi, 27taimña qaiyumaaqtuaq aqupkun, aasii nalliummatiŋitchuŋa siŋiiġumiñaġlugik unnii siŋiŋik aluġutiŋikta. 28Tamatkua piŋarut Bethany-mi Perea-mi taavanitchiani Jordan, John paptaiqsiviani.
God-im Imnaiyaaŋa
29Uvlutqiŋman John-gum tautuŋagaa Jesus qairuaq tuŋimiñun, aasii uqallaŋaruq, Avva, Imnaiyaaŋa God-im piiqsiruaq piḷuutiŋiññik nunam iñuŋisa. 30Taavva taimña uqallausiġiŋaraġa, aqupkun iñuk qaiñiaqtuq kamanałhaaqtuaq uvamniñ, qanuq aniŋaiñŋaġma sivumni inŋaruq. 31Naluŋagaluaġiga uvaŋaġruiññaq kisuutilaaŋanik taimña iñuk, naaggauvva tilirauŋaruŋa paptaiġutiqaquvluŋa imiġmik iḷitchuġipkaquvlugu Israel-guruanun kisuutilaaŋanik. 32Tavra John quliaqtuaŋaruq uqaqłuni, Tautuŋagiga Ilitqusiġiksuaq atqaqtuaq tiŋmiatun qiḷaŋmiñ, aasii ilaaniiłłuni. 33Taamna piŋaiñŋaan, naluŋagaluaġiga kisuutilaaŋa, aglaan God-im tilisiruam uvamnik paptaiqsitquvluŋa paptaiġutiqaġluŋa imiġmik uqallautiŋagaaŋa, Iñuk tautukkupku Ilitqusiġiksuam atqaġvigikpagu aasii nayuġlugu, taamnauruq iḷisiñiaqtuaq Ilitqusiġiksuamik iḷuvsiññun. 34Aasii tautuŋavlugu quliaqtuaġigiga ilaa Iġñiġinivḷugu God-mun.
Sivulliik Iḷitchitqurak Jesus
35Uvlaakumman John makitaqatigiŋagik iḷitchitquraŋni, 36aasii qiñiqługu Jesus pisuaqtillugu uqallaŋaruq, Avva God-im Imnaiyaaŋa. 37Iḷitchitqurak tusaaŋagaak taamna uqallausiġimmagu, aasii maliŋagaak Jesus. 38Jesus kiŋiaqłuni tautuŋagik maliktuak, aasii uqallautiŋagik, Suvisik? Iliŋikta apiġiŋagaak, Rabbi, (sivuniqaqtuaq Iḷisaurrii), sumi iniqaqpich? 39Ilaan uqallautiŋagik, Qaiḷutik tautugiatku. Tavra tautugiaŋagaak sumi iniqaqtilaaŋa, aasii nayuŋagaak taavrumani uvlumi, qanuq sisamanukpalliqł̣uni.
40Andrew, Simon Peter-m aniqataa igḷuuŋaruq maliktuamun Jesus-mik tusaaqqaaqługu John uqallaŋman. 41Ilaan paqitqaaŋagaa aniqatini Simon, aasii uqallautivlugu, Paqinŋagikput Messiah (sivuniqaqtuaq Christ-mik). 42Ilaan qaġġisiŋagaa Jesus-mun. Jesus qiñiqługu uqallautiŋagaa, Simon-gurutin, iġñiŋa John. Tavraŋŋaaglaan atiqaġniaqtutin Cephas-mik (sivuniqaqtuamik Peter-mik Uyaġagmiglu).
Jesus Ququaġik Philip-lu Nathanael-lu
43Uvlaakumman Jesus sivunniŋaruq Galilee-mugukłuni. Paqiłługu Philip uqallautiŋagaa, Maliŋŋa. 44Philip Bethsaida-ġmiuguŋaniqsuq, iniqpaŋmi Andrew-vlu Peter-vlu iñuuviaŋni. 45Tavra Philip paqinŋagaa Nathanael, aasii uqallautivlugu, Paqinŋagikput iñuk Moses-gum pitqurani uqaqtiŋisalu God-im aglautiŋaraat. Taamnauruq Jesus Nazareth-miu, Joseph-gum iġñiŋa. 46Nathanael-gum uqallautiŋagaa, Sunapayaaq nakuuruaq qaiyumiñaqpa Nazareth-miñ? Philip-gum kiuŋagaa, Qaiḷutin tautugiaġuŋ.
47Jesus tautukamiuŋ Nathanael ullautiruaq inmiñun, uqallautiŋagaa, Uvva Israel-miupiaġataq, inmiñi sagluqqutaitchuaq. 48Nathanael-gum uqallautiŋagaa Jesus, Qanuqłutin iḷisimaviŋa? Tavra Jesus kiuŋagaa, Philip-mun qaitquŋaiñŋaqpich tautuŋagikpiñ ataaniitillutin fig napaaqtuata. 49Nathanael-gum kiuŋagaa, Rabbi, Iġñiġigaatin God-im. Umialigigaatin Israel-guruat. 50Tavra Jesus kiuŋagaa, Uvva uqallautikapkiñ tautugnivḷutin fig napaaqtuata ataani ukpiliqpich? Tautukkumaaqtutin kamanałhaaqtuanik taavsrumaŋŋa. 51#Gn 28.12.Suli Jesus uqallautivsaaŋagaa, Iḷumutupiaġataq uqallautigikpiñ, tautugniaġiñ qiḷak aŋmaqtuaq, suli God-im isaġuliŋi mayuqtuat atqaqtuallu Iġñiŋanun Iñuum.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy