John Iḷitchuqqutit
INUPIAQ
Iḷitchuqqutit
John-gum uqausiġigaa Jesus taimaŋŋa qaŋa Uqaluunivḷugu God-mun, ilaa “iñugruiññaġuqhuni iñuuqatauŋaruq akunnaptiŋni”. Makpiġaam uqallausiatun, taamna uqalugiksuaq aglaaguruq ukpiliquvlugich Jesus-mun unniqsuqłiutauŋaruamun Annaurriyumaaqłuni, Iġñiŋa God-im, ukpiġigumirruŋ iñuggutinnaquvlugich (20.31).
Aullaqisaaġutigiqqaaġaa nalupqinaiqsruun isuitchuamun Uqalua God-im ilaagutilaaŋa Jesus, uqalugiksuam sivurvani manigai qanusiḷimaat aliuġnaqtuanik nalupqinaiqsruutauruanik Jesus Ilaagutilaaŋanik unniqsuqłiutauŋaruaq Annaurriyumaaqhuni Iġñiŋa God-im. Aquagun taapkua uqaqtuaġimmivḷugich sumik sivuniqaqtilaaŋiññik aliuġnaqtualiqiaŋich. Tikiñmivḷuguasii qanuqhutiŋ iñuŋnun ukpiġiliqsilaaŋanik Jesus maliġuaqtaullasivḷutiŋ ilaanun, allanulli paaqłaŋapkaqługu ukpiġisuŋił̣ł̣uguunnii. Avgutiŋiññi 13—17 uqausiġigaa iḷauraammaġiksiŋatilaaŋat Jesus iḷitchitquraniḷu taaptumani anaqami tiguraugaqsiñiŋani, uqaullaaġutimmigaich itqanaiyaqługich suli kiiqsruqługich tavrani anaqaksraami kikiatuurrauniksraġmi sivuani. Aqulliqsaaŋiññi avgutit quliaqtuaġigai Jesus tiguraunġa, isivġiqsausia, kikiaktuurrausia suli niptaaqatausia iḷitchitquraġmiñun aŋianikkami.
Quliaqtuaguruaq aġnakun allatuqtuakun 8.1-11-mi nalunaiġutchiḷḷaŋaruq iñugiaktuat uqaluich mumiksaqqaallu mininŋavlugu taamna iḷaŋisa taputiŋagaluaġmigaat.
John-gum nalupqinaiqsruutigigaa aitchuutaunivḷugu akiḷiaksraiḷaaq iñuggun isuitchuaq Christ-kun, aitchuusiaq akkupak isagutiruaq qaił̣ł̣ugu akuqtuiruanun Jesus apqutautilaaŋanik, iḷumun ittuaq, suli iñuggutauruaq. Puttuqsripkaiñiaġutaa John-gum uvlutuaġman iñuuniaġutigikkaŋisigun kaŋiqsipkautigisaġaġigaa uuktuusiqhuni imiġmik, punniġmik, naniġmik, imnaiḷiqirimik irrusiagullu imnaimiñun, napaaqtuayaakkullu suli siiġñiaŋisigun.
Avgutit
Sivulliqsaaġun 1.1-18
John Paptaiqsiḷu sivulliiḷḷu iḷitchitquraŋi Jesus 1.19-51
Jesus savaaŋi 2.1—12.50
Jerusalem-miqsiuġuiqsaaġniŋi 13.1—19.42
Atanġum aŋiñiŋalu niptaġaġniŋiḷḷu 20.1-31
Aġiusaun: niptalgiñman Galilee-mi 21.1-25

North Slope Iñupiaq Bible

New Testament, Genesis 1-11, Ruth, Esther, Psalms 1-30 and 119, Jonah, and Obadiah © American Bible Society.

Remaining portions of Old Testament © Canadian Bible Society.

All rights reserved.

Bible text from the North Slope Iñupiaq Bible is not to be reproduced in copies or otherwise by any means except as permitted in writing by the copyright holder:

American Bible Society, 101 North Independence Mall East, Floor 8, Philadelphia, PA 19106-2155 (www.americanbible.org)

Canadian Bible Society, 10 Carnforth Road, Toronto, ON M4A 2S4 (www.biblesociety.ca)

Learn More About Iñupiatun Mumiksat Uqalugiksuat