John 2
INUPIAQ
2
Katirrusiqiruat Cana-mi
1Tavra uvluk piŋayuaŋni katirrusiqiŋarut nunaaqqimi Cana-mi Galilee-miittuami, aasii Jesus aakaŋa tavraniinŋaruq. 2Jesus-tauq iḷitchitquraniḷu aiyugaaqtauŋammiut katirrusiqiruanun. 3Tavra wine nuŋumman Jesus aakaŋata uqallautiŋagaa wine-gutaiġñivḷugich. 4Tavra Jesus uqallautiŋagaa, Aġnaaq uŋiarrisigikkan uvaŋa uŋiarrisaġiŋitkiga. Ikarraġa tikiñŋaitchuqsuli. 5Aakaŋa uqallaŋaruq kivganun, Pisitchi qanupayaaq pitqukpasi.
6Tavra itchaksrat uyaġaich qattat tavrani inŋarut. Atausiq immaqtutilaaqallaavluni 20 naagga 30 gallon-tulluunnii. Aasii taapkua qattat imaŋich atuġuuruat Jew-guruat piraġausiannun salummaqtauniġmi. 7Jesus uqallautiŋagai, Immiqsigik qattat imiġmik. Tavra immiŋagaich qaqłuqpiuraqługich. 8Suli uqallautiŋagai, Qalusiñaqsigaasi aasii qaiḷḷugu qaukłiannun niqłiqirit. Tavra aanŋagaat ilaanun. 9Niqinaqiruani niqłiqirit qaukłiata uukamiuŋ wine-ġuqtitauruaq naluŋaniqsuq sumiñ pisilaaŋanik, kivgat aglaan imiqtaŋaruat iḷisimagaluaqtut. Niqłiqirit qaukłiata niqinaqiruani ququaŋagaa uiksraun 10aasii uqallautivlugu, Iñupayaam sivulliġisuugaa nakuuruaq wine aasii iñuich imianiŋmata iḷaŋaniñ, kiŋummuuruaq wine pivaallukługu, aglaan uvva tutquqtaġiniġiñ nakuuruaq wine paŋmapaŋmun aglaan. 11Taamna aliuġnaqtuaq Jesus pikkaŋa Cana-mi Galilee-miittuami sivulliuŋaruq nalupqinaiyautinun kamanautiqaqtilaaŋanun, aasii iḷitchitquraŋi ukpiliŋarut ilaanun.
12Taavsruma aquagun Jesus aullaŋaruq Capernaum-mun, piqatigivlugich aakaniḷu aniqatiiniḷu iḷitchitquraniḷu, aasii tavrani uvliuqtuallaŋarut.#Mt 4.13.
Jesus Aŋaiyyuvikpaŋmuktuq
(Matthew 21.12-13; Mark 11.15-17; Luke 19.45-46)
13Tavra Itqaivik Qulaurrusiqiviannik Jew-guruat tikiñŋaruq, aasii Jesus aullaŋaruq Jerusalem-mun.#Ex 12.1-27; Dt 16.1-8. 14Aŋaiyyuvikpaŋmi paqinŋagai iñuich tuniuqqairuat immuliviich aŋusalluŋiññik imnaiñiglu tiŋmianiglu, suli simmiqsuqtit maniŋñik aquppiruat inimiŋni. 15Tavra ipiġaqtuusivḷuni akłunaamik uŋuraŋagai iluqaisa aŋaiyyuvikpaŋmiñ, iñuiḷḷu imnaiḷḷu immuliviiḷḷu aŋusalluŋich, suli naavinŋagai simmiqsuqtit maniŋich ulġuuqługiḷḷu aglagviŋich. 16Suli uqallautiŋagai tamatkua tuniuqqairuat tiŋmianik, Aullautisigik tamatkua, tauqsiqsuġviġuġniaŋitkiksi Aapama iglua. 17Iḷitchitquraŋi itqaŋarut aglaaguŋaruamik Bible-ni, “Siġñiksrautiqpaum igluŋnun God payarigaaŋa.”#Ps 69.9.
18Tavra Jew-guruat apiġiniqłaŋagaat, Sumik aliuġnaqtuamik piyumiñaqpich nalupqinaiyautiksraġnik ataniġnaqutiqaqtilaaġnik tainna piyumiñaqłutin. 19Jesus kiuŋagai, Suksraunġiqsiuŋ una aŋaiyyuvikpak aasii uvluni piŋasuni nappatqigñiaġiga.#Mt 26.61; 27.40; Mk 14.58; 15.29. 20Tavra Jew-guruat uqallaŋarut, 46 ukiuni savaaguŋaruq una aŋaiyyuvikpak, aasii ilivich piŋasuni uvluni nappaġniaqpiuŋ?
21Ilaan uqautigikamiuŋ aŋaiyyuvikpak sivuniġiŋagaa ilaan timini. 22Tavra aŋipkaqtauganiŋman tuqqunmiñ, iḷitchitquraŋisa itqaŋagaat taamna uqallautaa, aasii ukpiġiŋagaat Bible uqaluat uqaluiḷḷu Jesus uqausiġiŋaraŋi.
Jesus Iḷisimaruq Iñuich Isumaŋiññik
23Tavra ilaa Jerusalem-miinman Itqautaanni Qulaurrusiqiviŋmun niqinaqiviŋmi, iñugiaktuat ukpiŋarut ilaanun tautukamisigik aliuġnaqtuat pikkaŋi nalupqinaiyautit kiutilaaŋanun. 24Tavra Jesus ukpiġiŋaitkai ukpipiaġniḷugich inmiñun, qanuq iḷisimaŋagai iñupayaat. 25Iñuŋmik uqallaurrituŋitchuq qanuq iñuich isummatiqaqtilaaŋannik inmigun, inmiñi iḷisimavluni qanuq isumaqaqtilaaŋannik.

North Slope Iñupiaq Bible

New Testament, Genesis 1-11, Ruth, Esther, Psalms 1-30 and 119, Jonah, and Obadiah © American Bible Society.

Remaining portions of Old Testament © Canadian Bible Society.

All rights reserved.

Bible text from the North Slope Iñupiaq Bible is not to be reproduced in copies or otherwise by any means except as permitted in writing by the copyright holder:

American Bible Society, 101 North Independence Mall East, Floor 8, Philadelphia, PA 19106-2155 (www.americanbible.org)

Canadian Bible Society, 10 Carnforth Road, Toronto, ON M4A 2S4 (www.biblesociety.ca)

Learn More About Iñupiatun Mumiksat Uqalugiksuat