Kawikaan 6:29

Kawikaan 6:29 ASND

Kaya kapag sumiping ka sa asawa ng iba, magdurusa ka.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share