Kawikaan 6
ASND

Kawikaan 6

6
Dagdag na Babala
1Anak, kapag nangako kang managot sa utang ng iba, 2at naipit ka sa pangakong iyon, 3ganito ang gawin mo upang maayos ang pananagutan mo sa kanya: Puntahan mo siya at makiusap na pakawalan ka niya sa iyong pananagutan. 4Huwag kang titigil na makiusap 5hanggang sa maging malaya ka, tulad ng isang ibon o usa na nakawala sa isang mangangaso.
6Kayong mga tamad, tingnan ninyo at pag-aralan ang pamumuhay ng mga langgam upang matuto kayo sa kanila. 7Kahit na walang namumuno at nag-uutos sa kanila, 8nag-iipon sila ng pagkain kapag tag-araw at panahon ng anihan, upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. 9Kayong mga tamad, matutulog nang matutulog na lang ba kayo? Kailan kayo gigising? 10Kaunting tulog, kaunting pahinga at ang paminsan-minsang paghalukipkip ng mga kamay, 11at hindi ninyo mamamalayan darating ang kahirapan na para kayong ninakawan ng tulisan.
12Ang taong walang kwenta at masama ay puro kasinungalingan ang sinasabi. 13Kumikindat at sumisenyas siya gamit ang kanyang mga kamay at paa para makumbinsi ang mga tao sa mga sinasabi niya. 14Ang puso niya ay puno ng pandaraya, laging nagbabalak na gumawa ng masama at sa mga gulo siya ang nagpapasimula. 15Kaya biglang darating sa kanya ang kapahamakan at hindi na siya matutulungan.
16May mga bagay#6:16 May mga bagay: sa literal, May anim o pitong bagay. na kinamumuhian ang Panginoon:
17ang pagmamataas,
ang pagsisinungaling,
ang pagpatay ng tao,
18ang pagpaplano ng masama,
ang pagmamadaling gumawa ng masama,
19ang pagpapatotoo sa kasinungalingan,
at pinag-aaway ang kanyang kapwa.
20Anak, sundin mo ang itinuturo at iniuutos ng iyong mga magulang. 21Itanim mo ito sa iyong isipan para hindi mo makalimutan. 22Ito ang magpapatnubay, mag-iingat at magpapaalala sa iyong pamumuhay, kahit ano pa ang iyong ginagawa. 23Sapagkat ang mga turo at utos ng iyong mga magulang ay katulad ng isang ilaw na tatanglaw sa iyo. At ang kanilang pagsaway sa iyo para ituwid ang ugali mo ay ikabubuti at ikahahaba ng buhay mo. 24Ilalayo ka rin nito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita. 25Huwag kang magnanasa sa kanyang kagandahan. Huwag kang patutukso sa kanyang pang-aakit. 26Ang pakikipagsiping sa babaeng bayaran ay pwedeng bayaran sa halaga ng tinapay, ngunit ang pakikipagsiping sa asawa ng iba ay pagbabayaran mo ng iyong buhay.
27Kung maglalaro ka ng apoy sa iyong kandungan tiyak na masusunog ang damit mo. 28At kung tatapak ka sa baga, mapapaso ang mga paa mo. 29Kaya kapag sumiping ka sa asawa ng iba, magdurusa ka.
30 Minsan nauunawaan ng mga tao ang taong nagnakaw dahil sa gutom. 31Ngunit pinagbabayad naman siya ng pitong beses ng kanyang ninakaw kapag nahuli, kahit maubos pa ang lahat ng pag-aari niya.
32Ang taong sumisiping sa asawa ng iba ay hangal. Sinisira lang niya ang kanyang sarili. 33Masasaktan siya at habang buhay na mapapahiya. 34Sapagkat ang asawang seloso ay sobra kung magalit at maghihiganti siya ng walang awa. 35Kahit magkano pa ang ibayad, hindi niya ito tatanggapin.

Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)

Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios