Kawikaan 5:12

Kawikaan 5:12 ASND

Saka ninyo sasabihin, “Sayang hindi ko kasi pinansin ang mga pagtutuwid sa akin; nagmatigas ako at sinunod ang gusto ko.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share