Job 35
ASND
35
1Sinabi pa ni Elihu, 2“Akala mo baʼy tama ka sa pagsasabing wala kang kasalanan sa harap ng Dios? 3Pero tinatanong mo rin, ‘Anong pakinabang ko kung akoʼy hindi gagawa ng kasalanan?’
4“Sasagutin kita pati na ang iyong mga kaibigan. 5Tumingin ka sa langit at tingnan mo kung gaano kataas ang ulap. 6Kung magkasala ka, hindi iyon makakaapekto sa Dios, kahit patuloy ka pang magkasala. 7Kung matuwid ka, ano naman ang kabutihang maibibigay nito sa Dios? 8Ang maaapektuhan lamang sa ginagawa mong mabuti o masama ay ang iyong kapwa.
9“Ang mga inaapi ay humihingi ng tulong na iligtas sila sa kamay ng mga makapangyarihang tao. 10Pero hindi sila tumatawag sa Dios na lumikha sa kanila at nagbibigay ng kalakasan sa panahon ng paghihirap. 11Hindi sila lumalapit sa Dios na nilikha silang higit na marunong kaysa sa mga hayop at ibon. 12At kung mananalangin sila, hindi sila sinasagot ng Dios dahil mayayabang sila at masasamang tao. 13Tunay ngang hindi dinidinig ng Makapangyarihang Dios ang walang kabuluhang paghingi nila ng tulong. 14Job, lalo ka lang niyang hindi pakikinggan kung sasabihin mong hindi mo nakikita ang kanyang tulong nang idinulog mo ang iyong kalagayan, at pinaghihintay ka lang. 15Sinabi mo rin na hindi nagpaparusa ang Dios kahit galit siya, at hindi niya pinapansin ang kasamaang ginagawa ng tao. 16Job, walang saysay ang sinasabi mo. Talagang malinaw na hindi mo alam ang iyong sinasabi.”

Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)

Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Learn More About Ang Salita ng Dios