Första Korintierbrevet 13:6-7

SFB15
Svenska Folkbibeln 2015

6 #3 Joh 3f. Den gläder sig inte
över orätten
men gläds med sanningen.
7 #1 Kor 9:12, 2 Tim 2:24. Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den,
allt uthärdar den.