Salmane 93:5

Salmane 93:5 N11NN

Pålitelege er dine lovbod. Ditt hus skal vera heilagt gjennom alle tider, HERRE.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share