SPREUKE 20
NLV
20
1Wyn maak jou tong los.
Sterk drank
maak jou lawaaierig.
Hy wat hom aan drank vergryp,
is nie verstandig nie.
2’n Koning wek net soveel vrees
as ’n leeu wat brul.
Jy stel jou lewe in gevaar
as jy hom kwaad maak.
3Dit is eerbaarder
om op te hou met ’n rusie;
dis net dwase wat rusie soek.
4’n Luiaard ploeg nie
wanneer dit saaityd is nie.
Wanneer hy oestyd na iets soek,
is daar niks om te oes nie.
5Wat ’n mens dink,
is onpeilbare diep waters,
maar verstandiges
sal voordeel daaruit trek.
6Baie mense sal voorgee
dat hulle lojale vriende is,
maar waar is daar iemand
wat regtig betroubaar is?
7Hy wat opreg en eerlik leef,
se kinders is baie gelukkig.
8Wanneer die koning
op sy troon sit
om oor ’n saak te besluit,
moet hy uitsorteer wat reg
en wat verkeerd is.
9Wie is daar wat kan sê:
“Ek het my hart gesuiwer,
ek het my gereinig
van al my sonde”?
10Die Here het nie tyd
vir dubbele standaarde
en vals mate nie.
11Selfs ’n jongmens
word beoordeel
volgens wat hy doen;
aan sy optrede word bepaal
of dit suiwer en opreg is.
12Die oor wat hoor,
die oog wat sien –
die Here het al twee gemaak.
13Moenie lief wees vir slaap nie;
jy kan in armoede verval.
Wees wakker,
en jy sal genoeg hê om te eet.
14Die koper sê:
“Nikswerd!
Dis niks werd nie!”
Wanneer hy weggaan,
spog hy met sy winskopie.
15Woorde wat uit kennis kom,
is kosbaarder as baie goud
en edelstene.
16Vat klere as ’n pand
van iemand wat borg staan
vir ’n buitelander,
kry by hom ’n waarborg
wanneer hy instaan
vir ’n vreemde se skuld.
17Kos wat gesteel is,
proe aanvanklik lekker.
Agterna word dit klippies
in jou mond.
18Planne slaag
wat op goeie raad gebaseer is.
Kry eers raad
voor jy oorlog maak.
19Iemand wat loop en skinder,
lap geheime uit.
Bly weg van iemand
wat alte maklik praat.
20Wie sy pa en ma vervloek,
se lewe eindig onverwags
soos ’n lamp wat doodgaan
in pikdonker.
21Besittings oneerlik verkry,
maak jou op die lang duur
nie gelukkig nie.
22Moenie sê:
“Ek sal my wreek op die kwaad
wat aan my gedoen is” nie.
Wag eerder op die Here.
Hy sal jou saak hanteer.
23Die Here verafsku
twee stelle maatstawwe.
’n Skaal wat nie reg weeg nie,
aanvaar Hy nie.
24Die Here bepaal ’n mens se lewe.
Hoe kan ’n mens verstaan
wat met hom moet gebeur?
25Jy stel vir jouself ’n strik
as jy ewe maklik
iets aan die Here belowe
en eers agterna besef
wat jy belowe het.
26’n Wyse koning
sorteer die skuldiges uit
en laat dan sy straf oor hulle gaan.
27Die soeklig van die Here
val op die mens se lewe.
Hy bring die diepste motiewe
aan die lig.
28Liefde en lojaliteit
hou wag oor ’n koning.
Sy troon word versterk
deur liefde.
29Jong manne se mooiheid
lê in hulle krag.
Dit is hulle grysheid
wat oumense mooi maak.
30’n Pak slae suiwer die kwaad.
Straf maak die binnekant skoon.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling