SPREUKE 21
NLV
21
1Die Here stuur die koning
soos Hy wil.
Dit is soos ’n stroom water
wat Hy afkeer waarheen Hy wil.
2’n Mens dink dalk
alles wat hy doen, is reg.
Die Here besluit egter
oor die bedoeling daaragter.
3Die Here hou meer daarvan
dat iemand reg doen
en regverdig optree
as dat hy offers vir Hom bring.
4Hovaardige oë
en hoogmoedige harte
is ’n kenmerk van goddeloses,
dit is hulle sonde.
5Getroue werk lewer wins op.
Afskeepwerk lei tot gebrek.
6Skatte met leuens verwerf,
beteken niks
en bring net die dood.
7Die geweld van goddeloses
sleur hulle mee.
Hulle weier mos
om te doen wat reg is.
8’n Skuldige mens
loop kronkelpaaie.
’n Mens wat opreg is,
loop ’n reguit pad.
9Dit is beter
om op die hoek
van ’n platdak te bly,
as binne-in ’n huis saam met ’n vrou
wat oor alles stry.
10’n Slegte mens
wens ander net sleg toe.
Hy het niks oor
vir sy medemens nie.
11Wanneer jy iemand
wat ander belaglik maak,
laat boet vir sy dade,
leer onervare mense
wysheid daaruit.
Wanneer jy iemand onderrig
wat reeds wysheid het,
leer hy nog meer daaruit.
12Die regverdige God
sien wat gebeur
in die huis van goddelose mense.
Hy bring teëspoed
oor die goddelose mense.
13Iemand wat sy ore toedruk
vir die hulpkreet van ’n arme,
sal self ook verniet roep
as moeilikheid hom tref.
14’n Geskenk ongesiens gegee,
koel die man wat kwaad is af.
As ’n omkoopgeskenk
onopsigtelik gegee word,
laat dit driftige woede bedaar.
15Dit maak regverdige mense bly
wanneer reg opgetree word.
Dit maak dié wat kwaad doen, bang.
16As iemand wegdwaal
van die verstandige weg,
beland hy in die geselskap
van die dooies.
17Wie agter plesier aan loop,
word ’n arm mens.
Wie lief is vir wyn en weelde,
word nooit ryk nie.
18Soms word ’n slegte mens
geruil vir een wat reg doen,
en die onbetroubare mens
vir die eerlike persoon.
19Dit is beter
om iewers in die woestyn
te gaan bly
as saam met ’n stryerige vrou
wat oor alles neul.
20In ’n wyse mens se huis
is altyd kosbare besittings
en uitgesoekte olie.
’n Dwase mens gebruik alles op
wat hy in sy huis het.
21Iemand wat hom beywer
vir reg en liefde,
verkry ’n vol lewe,
geregtigheid en eer.
22’n Wyse man
kan ’n stad oorwin
al is dit vol dapper soldate.
Selfs die vesting
waarop hulle vertrou,
kan hy laat val.
23Wie ’n wag voor sy mond het
en stilbly,
hou homself uit die moeilikheid.
24Dis bekend dat ’n spotter
hovaardig en aanmatigend is.
Sy hovaardige optrede
ken geen perke nie.
25Die begeertes van ’n lui mens
lei na sy dood.
Hy weier om sy hande
uit sy moue te steek.
26Elke dag
begeer hy net meer en meer.
Die regverdige gee
sonder om iets terug te hou.
27God verafsku die offers
wat goddeloses bring,
veral as hulle dit doen
met allerlei bymotiewe.
28’n Vals getuie sal omkom.
’n Betroubare getuie
se getuienis staan vas.
29’n Slegte mens
maak asof hy dapper is.
’n Opregte mens
oorweeg elke tree wat hy gee.
30Geen menslike wysheid,
of insig, of besluit
kan voor die Here bly staan nie.
31Perde kan afgerig word
vir oorlog,
maar die oorwinning
kom net van die Here.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling