Надежда

Ден 1 от 3 • Четене за днес

Посвещение
Надеждата е важна част от християнската вяра. А твоята надежда расте чрез срещи с Бог и размишление върху Неговото Слово. Следващите стихове, когато бъдат запомнени, могат да ти донесат надежда за през всичките дни от живота ти. Нека животът ти да бъде преобразен чрез наизустяване на Писанието! За подробна система за запаметяване на Словото можеш да посетиш http://www.MemLok.com