Надежда

3 Дни

Надеждата е важна част от християнската вяра. А твоята надежда расте чрез срещи с Бог и размишление върху Неговото Слово. Следващите стихове, когато бъдат запомнени, могат да ти донесат надежда за през всичките дни от живота ти. Нека животът ти да бъде преобразен чрез наизустяване на Писанието! За подробна система за запаметяване на Словото можеш да посетиш http://www.MemLok.com

Издател

Бихме искали да благодарим на Memlok, the Bible Memory System, за предоставянето на структурата на този план. За повече информация относно Memlok, можеш да посетиш: http://www.MemLok.com

За издателя

Завършен повече от 750000 пъти