Да преживееш Божието обновление

5 dies

Да сме ново създание в Христос означава, че Той постоянно ни обновява. Бог обновява сърцата, умовете и телата ни. Той дори обновява нашата цел. По време на този 5-дневен план за четене ще се потопиш по-дълбоко в това, което казва Божието Слово за нашето обновление. Всеки ден ще получаваш пасаж за четене от Библията и кратко посвещение, което ще ти помага да размишляваш върху начините, по които преживяваме Божието обновление.

Издател

Бихме искали да благодарим на Life.Church за предоставянето на този план. За повече информация, моля посетете: www.life.church

За издателя

Завършен повече от 750000 пъти