Страдание

4 Дни

Страданието е основна част от християнската вяра - 2 Тимотей 3:12. А благочестието на реакцията ти спрямо страданието расте чрез срещи с Бог и размишление върху Неговото Слово. Следващите стихове, когато бъдат запомнени, могат да те насърчат да откликваш по богоугоден начин на страданието.

Издател

Бихме искали да благодарим на Memlok, the Bible Memory System, за предоставянето на структурата на този план. За повече информация относно Memlok, можеш да посетиш: http://www.MemLok.com

За издателя

Завършен повече от 500000 пъти