Гняв

Ден 1 от 3 • Четене за днес

Посвещение
Гневът се случва и на най-добрите от нас! Твоят отговор на гнева се базира на доверяването на Бог и на размишляване върху Неговото слово. Разгледай плана за четене Доверие заедно с темата Гняв. Следващите стихове, когато бъдат запомнени, могат да ти помогнат да реагираш правилно на гнева. Нека животът ти бъде преобразен чрез наизустяване на Писанието! За подробна система за запаметяване на Словото посетете: http://www.MemLok.com