Увереност

4 Дни

Увереността, че Бог ти е простил, е нещо, което Той иска да имаш! А твоята увереност расте чрез срещи с Бог и размишление върху Неговото Слово. Следващите стихове, когато бъдат запомнени, могат да ти помогнат да бъдеш напълно уверен в Бог през всичките дни от живота си. Нека животът ти да бъде преобразен чрез наизустяване на Писанието! За подробна система за запаметяване на Словото можеш да посетиш http://www.MemLok.com

Издател

Бихме искали да благодарим на Memlok, the Bible Memory System, за предоставянето на структурата на този план. За повече информация относно Memlok, можеш да посетиш: http://www.MemLok.com

За издателя

Завършен повече от 500000 пъти