Библията е жива

Посвещение

Библията променя всичко

Представи си как всичко е тъмно и безформено, докато Бог не издишва думите „Да бъде светлина“. И изведнъж всичко се променя. Светлината разкъсва тъмнината и онова, което преди е било невидимо, сега се вижда ясно. Една дума от Бог е променила всичко … но това не приключило дотам.


Същият Бог, който е създал вселената с един дъх, продължава да вдъхва нов живот в света чрез силата на Своето Слово. Божието Слово продължава да разкъсва тъмнината. Божието Слово преобразява съдби и възстановява наранени сърца. Божието Слово е живо и деятелно, понеже Той е жив и деятелен. А ние имаме постоянен достъп до Неговото Слово.


Колкото повече изучаваме Библията, толкова повече откриваме, че Бог желае всеки в този свят да изживее една лична, активна, възстановяваща връзка с Него.


Без значение с какви изпитания или трудности се сблъскваме, Божието Слово ще продължава да излиза и разкъсва тъмнината. Неговите думи ще продължават да променят хора като Гана, Суму, народа пополука, Самюел Аджаи Кроутър и Уилям Тиндейл. Неговите думи имат силата да променят и теб.


Така че спри и помисли за своята история. Как те е променило Божието Слово? И по какви начини Бог би могъл да оживи Писанията в твоя живот именно сега?


Отпразнувай това, което Бог е направил в живота ти досега и помисли за това, което Той прави в света около теб.


Продължавайки напред, избери да участваш в историята, която Бог разказва. Тя е история, която е започнала, когато с Неговата дума светът е просъществувал и ще продължи до деня, в който Исус се завърне - история, която е отвъд историята на човечеството и непрестанно преобразява света.