Библията е жива

Ден 1 от 7 • Четене за днес

Посвещение

Библията е жива

Библията е Божието Слово към нас. Тя е писмен разказ, в който Бог ни казва чрез други хора за Своя характер и Своите планове да спаси и възстанови човечеството. И понеже е вдъхновено от Бог, всяка част от Писанието има силата да ни съветва, изобличава и да ни променя.  


Помисли за даден момент, когато си почувствал ума си да се обновява или си видял промяна в някоя област от живота си. Ако редовно четеш или слушаш Писанията, ти си изпитал тяхната сила да вдъхновяват, окуражават и дори да те предизвикат. 


Библията е повече от урок по история. Въпреки че преразказва какво Бог е извършил, тя също ни показва и какво Бог ще извърши. Тя ни води и в това как Бог разкрива Себе Си през човешката история; разказ, който Той желае да продължи и чрез нас.  


Божието Слово се е движело в сърцата на хората от началото на времената и вдъхновението от него е довеждало до пълна промяна градове, нации и континенти. 


И така, нека тази седмица да празнуваме това как Библията е жива и действена в нашия свят, гледайки това, което Бог разказва чрез християните през човешката история - разказ, който ясно показва способността на Библията да разкъсва тъмнината, да носи надежда, да възстановява съдби и да променя света.