Библията е жива

Ден 2 от 7 • Четене за днес

Посвещение

Библията не може да бъде спряна

През 16-ти век Библията не е съществувала на повечето езици. Само добре образовани или заможни хора са могли да я изучават на иврит, гръцки или латински.


Но един учен на име Уилям Тиндейл бил убеден, че всеки заслужава да има достъп до Писанията. И така той започнал да ги превежда на своя език - английски.


Много от властите били против тази идея и против други вярвания на Тиндейл, заради което той избягал от Англия и впоследствие нелегално внесъл обратно в родината своя превод на Новия Завет. В продължение на девет години той избягвал ареста и продължавал да работи над първия английски превод на Библията. Накрая обаче бил заловен, обвинен в ерес и изгорен на клада.


Но когато Бог е част от нещо, нищо не може да Го спре. 


Жертвата на Тиндейл дала тласък на нелегално движение, търсещо промяна. И близо 100 години по-късно промяната настъпила. Библията на Крал Джеймс (King James Bible) станала свободно достъпна на английски език - версия, в чието първоначално издание били използвани много от трудовете на Тиндейл.  


С времето Англия била преобразена чрез Библията. Случили се съживления и реформации, зародили се мисионерски движения и били създадени организации за превод на Библията. Писанията съживили една нация, но съживлението започнало, когато първите преводачи на Библията на английски повярвали, че всеки трябва да има достъп до Божието Слово … и просто направили нещо в тази посока.


По какъв начин смелостта на Тиндейл те вдъхновява? 


Сега помисли върху това, през което е преминал Тиндейл и след това помоли Бог да ти разкрие какви стъпки можеш да предприемеш, за да споделиш Писанията с околните. Може би като изпратиш стих на някого или като направиш дарение за някой проект за превод на Библията. 


Каквото и да е, помисли колко различно би изглеждал животът ти, ако нямаше достъп до Божието Слово, и след това задействай промяната в живота на някой друг.