Audio Bible: Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi (BDSC)

Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi™, Chikamu chinonzwika nenzeve

<p>Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi™, Chikamu chinonzwika nenzeveKopakodzero yezvinonzwika nenzeve ℗ 2015 ye Biblica, Inc.</p> <p>Biblica® Open Shona Contemporary Bible™, Audio Edition</p> <p>Audio Copyright ℗ 2015 by Biblica, Inc.</p> <p>Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi™</p> <p>Kopakodzero © 2005, 2018 ne Biblica, Inc.</p> <p>Biblica® Open Shona Contemporary Bible™</p> <p>Copyright © 2005, 2018 by Biblica, Inc.</p> <p>“Biblica” chiratidzo chekutengeserana chakanyoreswa mu United States uye chiratidzo chehofisi yeBiblica, Inc. Inoshandiswa zviripamutemo.</p> <p>“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.</p>


Listen Download The Bible App Now

Publisher

Download the Free Bible App

Hundreds of versions in 1600+ different languages - the Bible that goes with you anywhere.

Download Now
Download-qr-code
Scan this QR Code with your mobile device to download the free Bible app.