YouVersion Logo
Search Icon

Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi

Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi™, Chikamu chinonzwika nenzeveKopakodzero yezvinonzwika nenzeve ℗ 2015 ye Biblica, Inc.

Biblica® Open Shona Contemporary Bible™, Audio Edition

Audio Copyright ℗ 2015 by Biblica, Inc.

Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi™

Kopakodzero © 2005, 2018 ne Biblica, Inc.

Biblica® Open Shona Contemporary Bible™

Copyright © 2005, 2018 by Biblica, Inc.

“Biblica” chiratidzo chekutengeserana chakanyoreswa mu United States uye chiratidzo chehofisi yeBiblica, Inc. Inoshandiswa zviripamutemo.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.


Biblica, Inc.

BDSC PUBLISHER

Learn More

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy