Hoop

Dag 1 van 3 • Vandag se leesstuk

Bybeldagboek
Hoop is 'n fundamentele gedeelte van die Christelike geloof. Jou hoop groei deur jou ontmoeting met God en oordenking van Sy Woord. As jy die volgende verse memoriseer, kan dit help dat jou hoop verder groei. Hervorm jou lewe deur verse te uit jou kop te leer! Vir 'n omvattende stelsel hoe om verse te memoriseer, besoek http://www.MemLok.com