Hoop

3 Dae

Hoop is 'n grondslagewende gedeelte van die Christelike geloof. Jou hoop groei deur jou ontmoeting met God en oordenking van Sy Woord. Die volgende verse, wanneer gememoriseerd, kan help om hoop te bring. Hervorm jou lewe deur verse te memoriseer! Vir 'n omvattende sisteem vir memoriseering van verse, besoek http://www.MemLok.com

Uitgewer

Ons wil graag vir "MemLok, the Bible Memory System," bedank vir die voorsiening van die struktuur vir hierdie plan. Vir meer inligting aangaande MemLok, besoek: http://www.MemLok.com

Oor Die Uitgewer

Meer as 750000 voltooi