Praat Met God In Gebed

Dag 1 van 4 • Vandag se leesstuk

Oordenking
GOD VERLANG NA JOUPRAAT MET GOD

Dank God vir al die maniere waarop Hy jou lief het en vir jou sorg. Vra Hom om vir jou te wys hoe graag Hy wil hê dat jy elke dag met Hom moet gesels.KOM ONS BEGIN

Sit 'n paar glase in 'n ry langs die wasbak. Maak al die glase een-vir-een vol water. Bespreek met mekaar hoe jy elke dag al die houers in jou huis vol water kan maak en die water in die kraan sal nog steeds uitkom. Net so sal God se verlange na jou nie ophou nie.KOM ONS DELF DIEPER

God is te eniger tyd beskikbaar vir jou. Net soos wat jy die kraan kan oopdraai en water sal uitloop, so kan jy ook God se teenwoordigheid geniet as jy bid. Lees Jesaja 30:18: "Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou!" God wil hê dat jy nader aan Hom kom. Hy wil jou vul met Sy liefde, want Hy wil vir jou die beste gee. God werk namens jou en verlang dat jy sal reageer en wys dat jy gewillig is om jou lewe met Hom te deel. Een manier waarop jy kan reageer is om elke dag met Hom te gesels.GESELS MET MEKAAR

- Met wie gesels jy die heel graagste? Hoekom het jy daardie persoon gekies?

- Vertel van 'n keer toe jy bitter graag met daardie persoon wou gesels. Hoekom wou jy met die persoon gesels?

- Hoekom dink jy wil God genade aan jou bewys?