Hantering van Onsekerheid

Oordenking

Neem God Se Verklarings Aan 

Josua het die hele Israel opgeroep: "... Julle weet met julle hele hart en siel dat nie een van al die goeie beloftes wat die Here julle God oor julle gemaak het, onvervul gebly het nie. Almal het uitgekom. Nie een belofte het onvervul gebly nie.” — Josua 23:14


Josua het die grootste deel van sy lewe teenspoed, terugslae en teleurstelling deurgemaak. Tog het hy nooit opgehou om te glo dat God sy beloftes sou nakom nie. Teen die einde van sy lewe het Josua gesien hoe God se trou 'n werklikheid word, en dit is waarom hy die Israeliete aangesê het om God se beloftes te erken en te onthou. 


Die gedagtes waarmee jy jou denke vul, is van kardinale belang, omdat waaraan jy vashou, jou wêreldbeskouing beïnvloed


As jy besluit om by God se beloftes stil te staan, begin jy God se seëninge in onseker tye herken. Boonop, deur te vertrou dat God jou sal verlos uit jou huidige pyn, bewapen jy jouself om in geloof vorentoe te beweeg en aan te hou veg. 


Terwyl jy vandag vorentoe beweeg, besin oor sommige van God se beloftes, en laat dit verander hoe jy dink: 


God sal jou onderhou.


God se vrede sal jou hart bewaak. 


God is verheug oor jou met sang. 


God sal jou onderrig en die weg leer waar jy moet gaan. 


God is jou toevlug en sterkte, jou hulp in tye van nood. 


In alles is jy meer as 'n oorwinnaar, want God het jou lief. 


God sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie. 


God se volmaakte liefde verdryf al jou vrees. 


Niks kan jou van God se liefde skei nie. 


God is nie klaar met jou nie. God is nie klaar met jou nie. God is nie klaar met jou nie. 


Bid God Se Beloftes: 


Vader, ek is so dankbaar dat die Skrif met u beloftes gevul is. Help my om vas te hou aan wat ek weet waar is. Herinner my aan u getrouheid. Laat my hart, wanneer ek in die versoeking kom, onthou wat U gedoen het of hoe U Uself as betroubaar bewys het. Hou my standvastig. Amen.