Hantering van Onsekerheid

Dag 1 van 5 • Vandag se leesstuk

Oordenking

Vind Moed Wanneer jy Onsekerheid in die Gesig Staar

“Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem wat Ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het.” — Josua 1:6 


Dink aan Josua terwyl hy hom voorberei het om die Israeliete na Kanaän te lei — 'n plek wat deur hul vyande oorval word. Alhoewel God hulle hierdie land belowe het, was die reis om die belofte te verkry lank, moeilik en met onsekerheid gevul. 


Miskien is dit hoekom God Josua daaraan herinner: "Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade …" God het Josua se geheime bekommernisse geken, en daarom het Hy met die vrees in Josua se hart gepraat. 


Dieselfde God wat Josua bemoedig het, wil jou ook bemoedig. Hy verstaan ​​hoe maklik vrees en angs iemand verlam kan laat wanneer hul uit hul gemaksones en in omstandighede buite hul beheer gedwing word.  


Gelukkig, ongeag hoe onseker jy voel, is die uitkoms van elke situasie aan God bekend. God belowe om nooit diegene wat tot Hom nader, in die steek te laat of te verlaat nie. Sy kinders is nooit alleen nie. Jy is nie alleen nie. Jou toekoms word in sy hande gehou.


Hoe hanteer jy onsekerheid? 


Jy erken jou beperkinge, lê jou verwagtinge neer en neem God se verklarings aan. Oor die volgende vier dae sal ons hierdie stappe van naderby beskou en ontdek hoe om dit in ons daaglikse lewe op te neem.


'n Gebed om Onsekerheid in die Gesig te Staar: 


"God, ek weet dat U alle dinge ten goede laat meewerk. Maar op die oomblik is ek oorweldig deur wat rondom my aangaan. Die toekoms voel onseker en ek wil paniekerig raak. Help my asseblief. Herinner my aan u beloftes. Vul my met moed en gee my krag vir vandag en hoop vir môre. Gebruik die volgende paar dae hierdie leesplan om tot my hart te spreek en my siel aan te moedig. In die Naam van Jesus, Amen."