Vry om vrygewig te wees

Dag 2 van 5 • Vandag se leesstuk

Oordenking

Vrygewigheid laat ons aan mooi dinge dink, nie waar nie? Vreugdevolle gee en ontvang en bekers wat oorloop.


Hierteenoor het rentmeesterskap ‘n swaarder, ernstiger betekenis vir baie mense. Dit klink na verpligting en streng beperkings op besteding.


Bybelse rentmeesterskap is egter waarlik iets besonders, want dit is ‘n ongelooflike voorreg wat God vir ons gegee het. Rentmeesterskap is ‘n sleutel-aspek van vrygewigheid. 


Ware vrygewigheid vloei uit ons begrip dat alles aan God behoort. In God se ekonomie is goeie rentmeesterskap, vrygewigheid en vreugde ter sprake. God se hulpbronne word in oorvloed vir sy doel aangewend en vir sy mense om dit te geniet. As ons vrygewigheid as Bybelse beginsel wil verstaan, moet ons met ‘n nuwe bril na rentmeesterskap kyk – nie as ‘n verpligting nie, maar meer as ‘n opwindende geleentheid. 


Dit is een ding om te glo dat alles wat ons besit aan God behoort. Dit is heeltemal iets anders om daardie waarheid tot diep in ons harte te laat sink, tot waar ons dit ten volle voel en verstaan. Wanneer dit gebeur, verander ons lewens. 


Ons beweeg van teoretiese kennis na praktiese beoefening van God se wil. Ons beweeg van plig na vreugdevolle gee, van reëls wat ons nakom na ‘n avontuurreis saam met God. Ons staan soggens op en wonder wat ons met God se tyd gaan doen en hoe ons sy geld gaan bestee. Ons dink oor hoe ons gaan optree teenoor ons huweliksmaat en kind(ers) wat Hy aan ons toevertrou het, of die vriende wat Hy aan ons gegee het. 


Die beginsel is dat alles wat ons het aan God behoort en dat Hy ons tydelik daarmee vertrou om sy wil te laat geskied. Ons is die bestuurders van God se besigheid. 


Ons kry ‘n wonderlike prentjie hiervan in die Ou Testamentiese storie van Josef. Potifar het al sy huishoudelike verantwoordelikhede aan Josef toevertrou. Hy het Josef in beheer van alles geplaas en aan hom volmag gegee. Josef het die huis bestuur, die rekeninge hanteer en aan sy baas rapporteer. 


Wat ek hiermee wil verduidelik, is nie die feit dat alles aan God behoort en dat ons sy rentmeesters is nie. Die dieper kwessie gaan oor vertroue – ‘n verhoudingssaak. Dit vereis dat ‘n rentmeester betroubaar moet wees. God het met rede alles aan ons toevertrou – sodat ons in vennootskap met Hom kan optree om sy wil te laat geskied en dat ons sodoende kan demonstreer waar ons ware prioriteite lê.