Blaas Geestelike Passie In Jou Huwelik

Dag 1 van 7 • Vandag se leesstuk

Bybeldagboek
“God as Skoonpa”

Dit het amper soos 'n waarskuwing gekom en ek het destyds een nodig gehad. Ek was 'n jong getroude man. Tydens 'n intense tyd van gebed het ek ervaar dat God vir my sê dat Lisa nie net my vrou was nie, maar dat sy ook Sy dogter was en ek haar daarvolgens moes behandel.

Dit was 'n openbaring vir my. Die impak van hierdie wete het versterk toe ek kinders gekry het. As jy in my goeie boekies wil kom. moet jy my kinders goed behandel.

As jy my kinders te na kom gaan ek baie kwaad word. Waag net om hulle sleg te behandel. My bloeddruk sal styg as jou naam genoem word. Kom soek eerder skoor met my as met my kinders.

Toe ek besef dat ek met God se dogter getroud is—en dat julle, vrouens, met God se seuns getroud is—het dit my denke omtrent die huwelik totaal verander. God voel meer passievol oor my vrou—Sy dogter—as wat ek oor my eie dogters voel. Skielik het my huwelik nie net my en een ander persoon ingesluit nie; dit het verander na 'n huwelik wat 'n derde party insluit wat baie belangstel in die verhouding. Ek het besef dat om vir my vrou te sorg altyd een van die maniere sal wees waarop ek God aanbid vir die res van my lewe. 'n Vrou wat vir altyd in Sy goddelike denke, “Sy geliefde meisie” sal wees.

Ons hoor dikwels dat predikers na die vaderskap van God verwys, wat 'n wonderlike en waar lering is. As jy egter 'n ander dimensie tot jou huwelik wil byvoeg, gebruik hierdie vergelyking en spandeer tyd om die Vaderskap van God te bestudeer. As jy met 'n gelowige persoon trou is God haar/sy Vader!

* Het jy al daaraan gedink dat jou eggenoot 'n seun/dogter van God is? Hoe verander dit julle verhouding met mekaar betreffende dade en gesindhede?