KOLOSSENSE 3:5

KOLOSSENSE 3:5 AFR83

Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel