KOLOSSENSE 3:3

AFR83
Afrikaans 1983

3want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.