KOLOSSENSE 3:2

KOLOSSENSE 3:2 AFR83

Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie
AFR83: Afrikaans 1983
Deel

KOLOSSENSE 3:2

Deel