NeÜ bibel.heute (nbh)

Deutsch [German]

Đọc bản này: NeÜ bibel.heute

NeÜ bibel.heute

Das © Copyright für alle gedruckten Ausgaben liegt bei der Christlichen Verlagsgesellschaft mbH, Dillenburg, Moltkestr. 1, 35683 Dillenburg, Tel. 02771/83020 info@cv-dillenburg.de

Das © Copyright für alle unten auf meiner Homepage aufgeführten elektronischen Ausgaben (auch für die kostenfreien) liegt ausschließlich beim Verfasser. Alle nicht dort aufgeführten Veröffentlichungen in (Bibel-) Programmen oder auf Homepages müssen als illegal betrachtet werden.

Kopien einzelner Teile der NeÜ für den privaten oder innergemeindlichen Gebrauch sind erlaubt. Auch Links zu meiner Homepage sind erlaubt: www.kh-vanheiden.de

Nhà phát hành

Karl-Heinz Vanheiden

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

NeÜ bibel.heute

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,009
Tổng số ngôn ngữ:1,363

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!