Tûpâ Ñandeyára 1913 (GRN1913)

Guaraní paraguayo [Avañe'e]

Đọc bản này: Tûpâ Ñandeyára 1913

Nuevo Testamento 1913 en Guaraní paraguayo

El guaraní es el segundo idioma oficial del Paraguay con el castellano. El Nuevo Testamento fue traducido del griego al guaraní por el Dr. John William Lindsay (1875-1946), un médico misionero escocés que vivió en el pueblo de Belén, Paraguay. El Nuevo Testamento fue impreso por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1913.

Información de copyright

El Nuevo Testamento fue impreso por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1913, y el texto fue digitalizado por la Sociedad Bíblica Paraguaya en el 2013.

Paraguayan Guarani 1913 New Testament

Guaraní is the second official language of Paraguay along with Spanish. The New Testament was translated from Greek into Guaraní by Dr John William Lindsay (1875-1946), who was a Scottish medical missionary based in Belen, Paraguay. The New Testament was printed by the British and Foreign Bible Society in 1913.

Copyright information

The New Testament was printed by the British and Foreign Bible Society in 1913, and the text was digitised by the Paraguayan Bible Society in 2013. \p For more information on the Paraguayan Bible Society please visit www.sbp.org.py.

Nhà phát hành

Sociedad Bíblica Paraguaya

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Biblia EnxetEnhlit BiblePa Dios Tasinôijoom NôqueeshTûpâ Ñandeyára 1913Ñandejára Ñe’ẽÑandeyara Ñe'ẽ

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!