Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)

tiếng Việt [Vietnamese]

Đọc bản này: Kinh Thánh Bản Dịch MớiKinh Thánh âm thanh: Kinh Thánh Bản Dịch Mới

The NVB is a Committee Bible translated into today’s language of Vietnam from the Hebrew & Greek texts by ten Vietnamese Theologians. The New Testament was translated from the Greek New Testament; which was edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, and published by United Bible Societies. They translated the Old Testament from the Biblia Hebraica Stuttgartensia, edited by R. Kittel in 1984. Before its final edit, all the New Testament and much of the Old Testament were circulated among Vietnamese pastors in Vietnam, Asia, Europe, the U.S. and in other nations. Their suggestions or recommendations for changes were reviewed by the Translation Committee and some were incorporated into the Bible text. The NVB is an accurate dynamic equivalent translation for Vietnam that is easy-to-read and easy-to-understand.

Nhà phát hành

Vietnamese Bible, INC

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Kinh Thánh Bản Dịch Mới

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,761
Tổng số ngôn ngữ:1,847

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.