Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Phiên bản Kinh Thánh

Kinh Thánh Bản Dịch Mới

Vietnamese

The NVB is a Committee Bible translated into today’s language of Vietnam from the Hebrew & Greek texts by ten Vietnamese Theologians. The New Testament was translated from the Greek New Testament; which was edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, and published by United Bible Societies. They translated the Old Testament from the Biblia Hebraica Stuttgartensia, edited by R. Kittel in 1984. Before its final edit, all the New Testament and much of the Old Testament were circulated among Vietnamese pastors in Vietnam, Asia, Europe, the U.S. and in other nations. Their suggestions or recommendations for changes were reviewed by the Translation Committee and some were incorporated into the Bible text. The NVB is an accurate dynamic equivalent translation for Vietnam that is easy-to-read and easy-to-understand.


Vietnamese Bible, INC

NVB NHÀ PHÁT HÀNH

Tìm hiểu thêm

Phiên bản khác của Vietnamese Bible, INC

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi