BIBELE Taba yea Botse (NSO00)

Sesotho sa Leboa [Pedi]

Đọc bản này: BIBELE Taba yea Botse

Copyright Information:

These Scriptures have been made available in electronic format and on this website for your personal use only. Any other use including but not limited to copying or re-posting elsewhere on the internet is prohibited. This text may not be sold or otherwise offered for sale.

This Bible text may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio), up to and inclusive of five hundred (500) verses without express written permission of the publisher, providing the verses do not amount to a complete book of the Bible nor do the verses quoted account for twenty-five percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. When these Scriptures are quoted in any work, notice of copyright must appear on the title or copyright page.

For more information on copyright or to apply for copyright use, please visit www.biblesociety.co.za.

Nhà phát hành

Bible Society of South Africa

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Afrikaans 1933/1953Afrikaans 1983BAEBELE e e BoitshepoBIBELEBIBELEBIBELE Mahungu LamaneneBIBELE Mahungu LamaneneBIBELE Taba yea BotseBIVHILI KHETHWA Mafhungo MadifhaBybel vir almalIBHAYIBHELI ELINGCWELEIBHAYIBHILEIZIBHALO EZINGCWELEIsiNdebele 2012 TranslationSesotho 1909/1961 (SO)Setswana 1970Siswati 1996 BibleXitsonga (Bibele)

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!