Xo̱jo̱n én tjátsiee̱ Néná (MAIX)

Ixcatlán Mazatec

Đọc bản này: Xo̱jo̱n én tjátsiee̱ Néná

Nuevo Testamento en Mazateco de San Pedro Ixcatlán, Oaxaca, México impreso en México 2014, por la Sociedad Bíblica de México, A. C.

Si usted está interesado en obtener una copia impresa por favor contáctenos: direccion@sbm.mx.

La Sociedad Bíblica de México es parte de la fraternidad mundial que sirven en más de 200 países. Su propósito es poner al alcance de cada persona la Biblia completa o parte de ella, en el idioma que pueda leer y entender, y aun precio que pueda pagar. Lo invitamos a participar en este ministerio con sus oraciones y ofrendas. En la Casa de la Biblia, www.sbm.mx, usted recibirá información sobre las demás actividades de la Sociedad Bíblica de México.

Nhà phát hành

Bible Society of Mexico

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Bible in Tzeltal BachajónBible in Tzeltal de Oxchuc y TenejapaBible in Tzotzil de ChamulaBible in Tzotzil de Chenalhó with DeuterocanonBiblia Mixe de QuetzaltepecChol de Tumbalá BibleDiósïri Karakata P´urheepecha JimboJiñi Tsiji' bʌ Wen T'añ cha'añ EstudioNew Testament in Mixe of MazatlánNuevo Testamento Tzeltal de AmatenangoNuevo Testamento en Chinanteco OjitlanPopoluca Sayula New TestamentXo̱jo̱n én tjátsiee̱ NénáZoque Copainalá New Testament

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,009
Tổng số ngôn ngữ:1,363

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!