Alkitab Versi Borneo (AVB)

Bahasa Melayu [Malay]

Đọc bản này: Alkitab Versi Borneo

Alkitab Versi Borneo (AVB) ialah terjemahan formal yang pertama dalam Bahasa Malaysia, diterjemahkan daripada Alkitab dalam bahasa aslinya. Malah AVB diperakui sebagai sebuah Alkitab yang tinggi mutunya, dalam bahasa yang lancar dan menawan untuk dinikmati oleh generasi baru. Untuk tujuan bukan komersil, kebenaran tidak diperlukan bagi pemetikan tidak melebihi 1000 (seribu) perkataan, namun pada akhir petikan harus dicantumkan kata: "Dipetik daripada Alkitab Versi Borneo © Borneo Sabda Limited" or "Ayat-ayat kitab suci yang ditandakan 'AVB' adalah dipetik daripada Alkitab Versi Borneo © Borneo Sabda Limited". Sebarang pertanyaan tentang hak cipta boleh ditujukan kepada Pengarah, Borneo Sabda Limited, Flat H, 24/F, Block 8, Dawning Views, Fanling, Hong Kong. Email: admin@borneosabda.org Laman Web: http://alkitabversiborneo.org/about-us/alkitab-versi-borneo/

Nhà phát hành

Borneo Sabda Limited

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Alkitab Versi Borneo

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!