Yn Conaant Noa 1810 (CON1810)

Gaelg [Manx Gaelic]

Đọc bản này: Yn Conaant Noa 1810

Gaelg

She yn Ghaelg çhengey ny mayrey Ellan Vannin, Crogheen-Crooin hene-reiltagh ayns Mooir Vannin eddyr Bretin Vooar as Nerin. She çhengey Ghaelagh ee ta mooinjerys eck rish Yernish (Gaeilge) as Gaelg Albinagh (Gàidhlig), agh ta aght-lettraghey er lheh ecksh ta ny smoo gollrish lettraghey’n Vaarle. Ayns ny bleeantyn jeianagh ta’n earroo dy leih as sym oc er yn çhengey er n’aase dy mooar. Ta teksyn bun-earrooagh dy Scriptyryn ayns Gaelg er ve jeant liorish Sheshaght y Vible, lesh coyrle mychione y çhengey hene voish Yn Çheshaght Ghailckagh as Culture Vannin, dy chooney lesh Gaelgeyryn lhaih as gynsaghey mychione y Vible.

Manx Gaelic

Manx Gaelic (Gaelg) is the native language of the Isle of Man (Ellan Vannin), a self-governing Crown Dependency in the Irish Sea located between Britain and Ireland. It is a Gaelic language related to Irish (Gaeilge) and Scots Gaelic (Gàidhlig) but with its own orthography closer to English style spelling. The last few years have seen a remarkable increase in interest in the Manx language. Digitised Scripture resources have been produced by the Bible Society with language support from Yn Çheshaght Ghailckagh (the Manx Language Society) and Culture Vannin, to help the growing number of Manx speakers engage with the Bible. 

The Bible in Manx

The first part of the Bible in Manx to be published was the Gospel of Matthew (Noo Mian) was printed in 1748. Later the whole Bible was translated into Manx by a committee of 23 Manx clergymen under the direction of the Anglican Bishop of Sodor and Mann. The Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) published the Manx New Testament (Yn Conaant Noa) in 1767. The whole Manx Bible was then first published as Yn Vible Casherick (The Holy Bible) in 3 volumes. The first part of the Old Testament was published as Volume 1 in 1771. The second half of the Old Testament (including 2 books of Wisdom of Solomon and Ecclesiasticus from the Apocrypha) were completed in 1772 and published as Volume 2 in 1773. The New Testament was published as Volume 3 in 1773. The whole Bible was published as one volume for the first time in 1775. The Bible was translated from Hebrew and Greek with reference to the King James Version of the Bible, with the proper names and some technical words following the English King James Version of the Bible.

Bible Society New Testament

The British and Foreign Bible Society (BFBS) was formed in 1804. BFBS published the New Testament in 1810, and reprinted it in 1815 and in 1824. This included footnotes which were missing from the whole Bible.

Digital Edition

This translation was digitised by British and Foreign Bible Society (BFBS) from their archives with the help of MissionAssist in 2017.

© British and Foreign Bible Society 1819, 2017

Nhà phát hành

British & Foreign Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

An Bibel Kernewek 2019Ar Bibl Santel (Jenkins) 1897Ashiri Aeuitaknup 1897Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Bedell An Biobla Naomhtha 1817Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Contemporary English Version (Anglicised) 2012Cornish Psalter (liturgical) 1997Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Darby's Translation 1890Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019Embéo e Majaró Lucas 1837Good News BibleGood News Bible (Anglicised)Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib (Italia) 1875Inji’l i Muqaddas 1955Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863La Sankta Biblio 1926Lek Jot de Jecu Kritho 1940Levr ar Psalmou 1873Lingjili Matthew ki nache 1816Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)MakrMarku mau sau 1951; ZaiwaMethelokên Hezretê Silêman 1947Metrical Psalms 1650Ne Saint Mark 1774Nene Karighwiyoston Tsinihorighhoten Ne Saint John 1804Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1936 (Bosnia)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Ootech Oochu Takehniya Tinkles St MarkPened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1895Salmau Cân 1621Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)St Paul from the Trenches 1916Te Paipera Tapu 1952Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a'r Salmau Salesbury 1567Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Vangheilu al Matheu 1889Wester Boswell Scripture Selections 1874Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 3rd Revision 1898Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка, 1962

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!