O angluno lil anda o Johannes 1984 (Noreg) (LOV1984)

Romani: Lovari [Romani Lovari]

Đọc bản này: O angluno lil anda o Johannes 1984 (Noreg)

O angluno lil anda o Johannes
The first Epistle of John (1 John) in the Lovari form of Northern Vlax Romani, was translated by 2 Lutherans called Nina Josef and Ole Bjorn Saltnes. It was printed by Det Norske Bibelselskap (the Norwegian Bible Society) in Oslo in 1984

The text was digitised from a copy in the British and Foreign Bible Society (BFBS) archives with the help of Mission Assist.  This was done for the United BIble Societies (UBS) Romani Affinity group digitisation project.

© Det Norske Bibelselskap (Norwegian Bible Society) 1984

Nhà phát hành

Norwegian Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Bibelen 1938 NynorskBibelen 1978/85 nynorskBibelen 2011 bokmålBibelen 2011 nynorskO angluno lil anda o Johannes 1984 (Noreg)The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!